• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Nevinná Yta na dvoře olomouckého biskupa

"V titulní roli Yty zářila sopranistka Kristýna Vylíčilová, která s hlasovou i hereckou noblesou a grácií úspěšně ustála balancování mezi barokem, operou a muzikálem a nechala lehkým náznakem diváky v nejistotě, zda je opravdu tak nevinná, jak by se dle libreta mělo předpokládat." 

 

Martin Broulík

operaplus.cz

12.07.2021

Smetanova Hubička v Ostravě aneb Tady je Krakonošovo

"Je přesvědčivá, skoro dívčí. Ideálu české operní tradice se bude pěvecky čím dál víc blížit souběžně s tím, jak jí bude dozrávat hlas k plnosti." 

Petr Veber

klasikaplus.cz

13.06.2021

 

Bienále Opera počtrnácté

"Inscenaci prozářil výkon sopranistky Kristýny Vylíčilové, jejíž interpretace Monteverdiho rozsáhlého Lamenta byla skutečně jímavým nářkem nad ztracenou láskou, bolestnými výčitkami a odhodláním ukončit život, a se stejnou suverenitou obsáhla barokního minimalismu "moderních" částí."

Helena Havlíková

Lidové Noviny

5.3.2020

 

Operní panorama Heleny Havlíkové

"Nemohu pominout výkon Kristýny Vylíčilové na Smetanově Litomyšli v Gluckově Paridovi s úzkostmi i citovými erupcemi osudové zamilovanosti tohoto antického hrdiny, který je po volbě nejkrásnější bohyně teprve na začátku strastiplné pouti, jež zachvátí celý antický svět. Svým mistrovstvím koloratur mohla tato mladá talentovaná sólistka zajiskřit také na Olomouckých barokních slavnostech v serenatě Karla Ditterse z Dittersdorfu Jupiterův tribunál(...)"

 

Helena Havlíková

operaplus.cz

3.1.2020

Zapomenutí piaristé a jejich hudba na festivalu v Olomouci

"Pěveckých partů se ujali mladí pěvci, sopranistka Kristýna Vylíčilová, jejíž zvonivý a pevný soprán udával charakter díla (...)"

 

Karla Hofmannová

operaplus.cz

8.9.2019

 

Ve Znojmě ukončili hudební festival Saulem s bouřkovými efekty

"Míkal zpívala sopranistka Kristýna Vylíčilová, jejíž svítivý hlas zněl měkce a lahodně a ladil skvěle s kontratenorem. Jejich duet, doprovázený smyčci, působil dokonale."

Karla Hofmannová

operaplus.cz

31.7.2019

Operní panorama Heleny Havlíkové

" Síla její interpretace při technicky spolehlivém zvládnutí partu spočívá v intenzitě propojení textu a hudby, v jemném modelování výrazové škály pro vyjádření vnitřního světa zamilovaného Parida od šepotu plného úzkosti po ohnivé výbuchy. Věříme jí, když v áriích se jako Paris po horoucím vyznání lásky strachuje, že Helenu ztratí a dokonce dává přednost smrti, než aby žil bez ní. Vylíčilová si přitom zachovává cit pro styl, takže nesklouzne do exaltovanosti. Z jejího Parise jsme měli pocit důvěrné naléhavosti, intimnosti, s níž jakoby „promlouvala“ přímo k nám se zkušenostmi lidí 21. století."


Helena Havlíková

operaplus.cz

11.7.2019

 

Operní panorama Heleny Havlíkové

" V „souboji“ virtuózních koloraturních árií ovšem v olomoucké inscenaci Dittersdorfovy serenaty Jupiterův tribunál vyhráli také interpreti – v náročných koloraturních partech i smyslem pro humor se blýskly Kristýna Vylíčilová, Lucie Kaňková i Monika Jägerová."

Helena Havlíková

operaplus.cz

16.07.2019

Olomoucké barokní slavnosti začaly novodobou premiérou

"Skvělá Kristýna Vylíčilová ztvárnila Génia Evropy i Minervu s intonační jistotou, intuitivní prací s dynamikou a především vždy s jasným interpretačním a výrazovým cílem. Podle potřeby měnila barvu hlasu z výhružně temné na vesele jasnou a zůstávala v roli v každém vzdechu, vzlyku i výkřiku."


Lukáš Pavlica

mestohudby.cz

10.7.2019

 

Jupiterův soud po 244 letech aneb Návrat skladatele Ditterse

"V roli Génia Evropy se představila Kristýna Vylíčilová. Její krásně vyvážená, plná barva hlasu okamžitě nastavila vysokou laťku, navíc obohacenou o hravost její postavy a celkově příjemně nenucený herecký projev."

 

redakce Klasikaplus.cz

klasikaplus.cz

10.6.2019

 

Koho láká přepych a bohatství, pravé dobro nepozná: Na Hukvaldech zaznělo unikátní provedení skladby Carla Ditterse z Dittersdorfu

"Sopranistka Kristýna Vylíčilová mi osobně udělala největší radost. Její interpretace si zaslouží slova obdivu a uznání: špičková pěvecká technika se u ní spojila s muzikálně cítěným frázováním a hlasovou barvou mimořádné krásy a sametové hebkosti. Její provedení patřilo k největším zážitkům, bylo doslova delikátní lahůdkou s nejvybranějšími odstíny, chutěmi a vůněmi. "

Milan Bátor

ostravan.cz

8.6.2019

Händelův Saul: 4 hodiny 20 minut barokní radosti

"Velmi hezky vyšlo jemné duo Vylíčilové se Schollem (...)"

Svatava Barančicová

operaplus.cz

9.2.2019

 

Saul s Plachetkou neoslnil, ale zaslouží cenu za statečnost

"(...) nastavené laťce se přiblížila jedině domácí sopranistka Kristýna Vylíčilová, která svým malým sopránkem cituplně zpodobnila „hodnou“ dceru Michal (nebo též Míkal). Milostný duet Davida a Michal se stal nejpříjemnější pěveckou chvilkou koncertu. "

 

Věra Drápelová

iDnes.cz

9.2.2019

 

Händelův Saul s Plachetkou a Schollem

 

"Působivý byl především její jemný duet s Andreasem Schollem, kde bylo patrné, jaké množství pozornosti si zpěváci navzájem věnují a jak bedlivě si hlídají, aby se rytmicky ani dynamicky neodpojili jeden od druhého."

Lukáš Pavlica

casopisharmonie.cz

17.1.2019

 

Proč jsme se v Budějovicích netěšili

"Takže hvězdou nejen show taneční skupiny z erotického podniku, ale celé inscenace se stala Esmeralda díky znělému sopránu Kristýny Vylíčilové."

Helena Havlíková

operaplus.cz

18.10.2018

 

 

Liteňská léčba Mozartovou hudbou

"Následoval opět kvalitní, i když zcela odlišný vstup princezny Vitellie z téže opery se sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou. Práce s mimikou a výrazná gesta v árii „Non più di fiori“ provázel přirozený kontakt s divákem. Temnější soprán ovládla velmi dobře a zanechala dojem skutečně zralého jevištního projevu."

 

Marta Tužilová

casopisharmonie.cz

28.8.2018

 

Barokní lásky a zrady i holdovací pajány na letních hudebních festivalech

"Bylo obdivuhodné, jak se Kristýna Vylíčilová v nejnáročnější titulní roli na tyto změny stylů dokázala adaptovat. Poradila si skvěle nejen s minimalistickými sekvencemi, ale především její interpretace Lamenta byla za jemného doprovodu teorby a violy da gamby skutečně jímavým nářkem nad ztracenou láskou, bolestnými výčitkami a odhodláním ukončit život."

Helena Havlíková

www.lidovky.cz

04.08.2018

 

Z prvních dní olomouckého baroka

 

"Nad výkony hlavní dvojice nezbývá než smeknout – množství energie, radosti, zoufalství a naděje, které oba vpletli do svých zpěvních partů, bylo skutečně příkladné. Zpěváci byli schopni přenést emoce postav přímo na diváky. Jemnou prací s frázováním a dynamikou dokázali vdechnout Théseovi a Ariadně hloubku a lidskou uvěřitelnost."
"...v jinak skvostném lamentu, kde Vylíčilová předvedla emočně velmi vypjatý výkon."

Lukáš Pavlica

casopisharmonie.cz

16.07.2018

 

Mnoho tvůrců – Juanova smrt

"Nejlepší výkon z trojice podala nepochybně Kristýna Vylíčilová, kterou by byla radost si poslechnout v celé úloze Donny Anny." 

Denisa Valterová

casopisharmonie.cz

07.05.2018

 

I Figaro má nárok na odpočinek

"Barbarina zpívala zdravým, dobře vedeným sopránem, který vzbuzuje očekávání jejích příštích muzikantských cest.”

Michaela Vostřelová

casopisharmonie.cz

2.02.2018

No, nezabili byste ji? Carmen Jany Kurucové v Litoměřicích

„Příjemným překvapením večera se stal lyrický soprán mladé pěvkyně Kristýny Vylíčilové. Jako kontrast k živočišnému výkonu Jany Kurucové vyzněl její Michaëlin duet s Josém i árie Je dis que rien ne m’épouvante opravdu nesmírně křehce i věrohodně zároveň, takže lze jen doufat, že o této talentované pěvkyni ještě uslyšíme.„

Robert Rytina

operaplus.cz

28.08.2017

Korunovační kantáta Leopolda Koželuha po 225 letech (ve světle doby a interpretace)

"Nejvíce lze ocenit výkon sopranistky Kristýny Vylíčilové (absolventky VŠMU v Bratislavě), jejíž přednes složitých recitativů a árií nepostrádal skvělou výstavbu a muzikálnost, smysl pro výrazové detaily, soustředění i lehkost v intencích kýžených interpretačních požadavků."

Jiří Bartoš Sturz

casopisharmonie.cz

13. 2. 2017

Novodobá premiéra Koželuhovy Korunovační kantáty

"Sopranistka K. Vylíčilová jednotlivé árie obdařila vřelým tónem a dramatičtější polohu pečlivě situovala opravdu jen tam, kde bylo třeba, půvabné v jejím podání byly lehce vzrušené recitativy."

Jůlius Hůlek

hudebnirozhledy.scena.cz

12. 2017

I když je to volovina, hlavně že to pěkně zní. Rossini na jihu Čech

„ Pěvecky se velmi pěkně představila mladá sopranistka Kristýna Vylíčilová v roli Klementiny s nespornými hlasovými dispozicemi pro daný sloh. Příjemný, pohyblivý soprán s lehkými, „shora“ pěkně tvořenými vyššími polohami, srozumitelný v češtině i italštině… Navíc jevištní projev sympatické sopranistky nese dar přirozenosti mimiky, jednoty pěveckého projevu s gestem, jako jedna z mála na pódiu umí poslouchat slova druhého a reagovat s patřičnou anticipací.“

Jiří Fuchs

operaplus.cz

8.10. 2016

Händel a Míča na Olomouckých barokních slavnostech

"Samozřejmě nesměl chybět ženský element. Ústřední postava, římská stavitelka kolosů Trigoniana, byla v pojetí výrazově jemnější a emotivně bohatší, což je typickou parketou vyzrálé sopranistky Kristýny Vylíčilové; její nesmírně pestrý koloraturní zpěv je pro posluchače prostě vzácnou lahůdkou."

Jan Hocek

casopisharmonie.cz

11.7. 2016